Actes

print pdf
Actes del Ple de l'Ajuntament de Riudoms aprovades
Ple de Constitució - 13.06.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 07.07.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 31.08.2015
Extracte del Ple Ordinari - 03.09.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 29.10.2015
Extracte del Ple Ordinari - 05.11.2015
Extracte del Ple Ordinari - 16.11.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 24.11.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 9.12.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 30.12.2015
Extracte del Ple Ordinari - 7.01.2016
Extracte del Ple Ordinari - 3.03.2016
Extracte del Ple Ordinari - 3.11.2016
Extracte del Ple Extraordinari - 2.12.2016
Extracte del Ple Ordinari - 19.01.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 16.02.2017
Extracte del Ple Ordinari - 16.03.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 12.04.2017
Extracte del Ple Ordinari - 18.05.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 29.06.2017
Extracte del Ple Ordinari - 20.07.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 04.08.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 14.10.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 24.10.2017
Extracte del Ple Ordinari - 16.11.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 23.11.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 28.12.2017
Extracte del Ple Ordinari - 18.01.2018
Extracte del Ple Ordinari - 15.03.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 17.04.2018
Extracte del Ple Ordinari - 22.05.2018
Extracte del Ple Ordinari - 19.07.2018
Extracte del Ple Ordinari - 20.09.2018
Extracte del Ple Ordinari - 15.11.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 21.11.2018 (primera part)
Extracte del Ple Extraordinari - 21.11.2018 (segona part)
Extracte del Ple Extraordinari - 1.12.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 19.12.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 17.01.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 07.03.2018