Actes

print pdf

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals i, per tant, s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Per aquest motiu, el text de les actes del Ple que conté el portal web de l’Ajuntament de Riudoms omet els noms i les dades personals de les persones físiques, amb l’excepció de determinats supòsits (noms dels regidors i regidores, de determinats funcionaris i noms de persones nomenades per a càrrecs representatius).

Les actes originals i completes les custòdia el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms, i les persones que tinguin la condició de legitimades en cada cas concret hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.

Actes del Ple de l'Ajuntament de Riudoms aprovades
Ple de Constitució - 13.06.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 07.07.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 31.08.2015
Extracte del Ple Ordinari - 03.09.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 29.10.2015
Extracte del Ple Ordinari - 05.11.2015
Extracte del Ple Ordinari - 16.11.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 24.11.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 9.12.2015
Extracte del Ple Extraordinari - 30.12.2015
Extracte del Ple Ordinari - 7.01.2016
Extracte del Ple Ordinari - 3.03.2016
Extracte del Ple Ordinari - 3.11.2016
Extracte del Ple Extraordinari - 2.12.2016
Extracte del Ple Ordinari - 19.01.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 16.02.2017
Extracte del Ple Ordinari - 16.03.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 12.04.2017
Extracte del Ple Ordinari - 18.05.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 29.06.2017
Extracte del Ple Ordinari - 20.07.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 04.08.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 14.10.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 24.10.2017
Extracte del Ple Ordinari - 16.11.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 23.11.2017
Extracte del Ple Extraordinari - 28.12.2017
Extracte del Ple Ordinari - 18.01.2018
Extracte del Ple Ordinari - 15.03.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 17.04.2018
Extracte del Ple Ordinari - 22.05.2018
Extracte del Ple Ordinari - 19.07.2018
Extracte del Ple Ordinari - 20.09.2018
Extracte del Ple Ordinari - 15.11.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 21.11.2018 (primera part)
Extracte del Ple Extraordinari - 21.11.2018 (segona part)
Extracte del Ple Extraordinari - 1.12.2018
Extracte del Ple Extraordinari - 19.12.2018