Informació Covid-19

En aquest espai trobareu totes les notícies publicades per l'Ajuntament de Riudoms sobre la crisi sanitària de la COVID-19, així com altra informació d'utilitat per a la ciutadania.

> Contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

> Us recomanem que seguiu també els perfils socials de l'Ajuntament de Riudoms: Facebook, Twitter i eBando.

Aquest contingut s'anirà actualitzant regularment [última modif. 16.06.2020].

Notícies Ajuntament de Riudoms

> Accedeix a l'apartat de notícies sobre la Covid-19

Mesures econòmiques municipals per fer front a la crisi de la Covid-19

> Accedeix a l'apartat Riudoms mira endavant

Informació d'utilitat

Ajuntament de Riudoms

   > Manual per a fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament

   > ACTUALITZACIÓ! Guia "El comerç de Riudoms aixeca les persianes" (versió 16.06.2020)

   > Guia de comerços locals de primera necessitat (última versió 08.05.2020)

   > Itineraris de salut per passejar i fer esport a l'aire lliure

   > Informació d'interès sobre els bons socials de llum, telefonia i aigua

CECAT - Protecció Civil [Departament d'Interior - Generalitat de Catalunya]

   > ACTUALITZACIÓ! Preguntes sobre restriccions d'activitats Fase 2 (versió 31.05.2020)

   > Preguntes sobre sortida infants al carrer (versió 01.05.2020)

   > Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hosteleria (versió 04.05.2020)

   > Preguntes sobre l’autorització per fer activitat física no professional a l’aire lliure en el confinament per la COVID19, per a persones de 14 anys o més (versió 01.05.2020)

   > Recomanacions per a la situació de confinament

   > Malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc

   > Consells per a malalties emergents (març 2020)

 Més informació AQUÍ

Enllaços d'interès

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE núm 123] NOU!03.05.2020
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. [BOE núm 123] NOU!03.05.2020
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. [BOE núm 123] NOU!03.05.2020
Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la Covid-19 [Generalitat de Catalunya] NOU!29.04.2020
Especial "Ajuntaments en acció" [Diari de Tarragona]19.04.2020
Guia per un ús responsable de les pantalles [Consell de l'Audiovisual de Catalunya] 
GUIA JOVES I HABITATGE: mesures urgents en habitatge per la COVID-19 [Departament Treball, Afers Socials i Famílies]14.04.2020
Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus [Departament Treball, Afers Socials i Famílies] 
Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no
essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable
 [CECAT - Protecció Civil]
01.04.2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 [BOE núm 87]29.03.2020