Les dues festes locals

Les dates de les dues festes locals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Riudoms, per a l'any 2020 són:

  • Dilluns, 27 de juliol, Festa Major de Sant Jaume Apòstol.
  • Dilluns, 23 de novembre, en substitució de la festa del Beat Bonaventura Gran.