Mida text | Dissabte, 28 de Març de 2015
Riudoms Riudoms
Turisme
Ajuntament de Riudoms
 
 
DORMIR, MENJAR i BEURE
 
Com arribar a Riudoms?
 
Gaudí, en orígen
 
Un tomb per la història
 
L'arquitecte de Déu
 
La Fundació Gaudí
 
LOGO de la Fundació Gaudí
 
ENLLAÇOS d'interès GAUDINIÀ
 
GAUDÍ I RIUDOMS al programa "ESPAI TERRA" de TV3
 
EL MAS DE LA CALDERERA a "LA MITAD INVISIBLE" de TVE
 
NEIX EL NOU WEB "GAUDÍ HOME"
 

 
  
La Fundació Gaudí

 
La Fundació Gaudí de Riudoms es va constituir en la sessió plenària del 16 de març de 2000. Té per objecte promoure, promocionar i fomentar la investigació arquitectònica i tècnica, l'estudi i la docència, divulgar la vida i l'obra de l'arquitecte, el patrimoni amb ell relacionat, i realitzar activitats i actes relacionats amb l'anterior. Totes les activitats tindran com a finalitat l'interès general i es realitzaran sense ànim de lucre desenvolupant principalment la seva activitat dins del marc de Catalunya i, especialment, a Riudoms.

Per a dur a terme aquestes activitats, la Fundació Gaudí té els següents objectius:
·  Proposar programes d'estudi, investigació, recerca o docència que pugin ser realitzats per persones individuals, tècnics, o centres de la Universitat o altres centres culturals, així com d'altres relacionats amb la docència, la investigació, serveis i arquitectura en general.
·  Subvencionar projectes d'estudi, investigació, recerca o de docència o qualsevol tipus d'activitat cultural o social que pugui ser realitzat per persones, centres, societats, Universitats, o d'altres entitats amb interès públic o social.
· Crear escoles temporals de recerca de l'obra del genial arquitecte, fill il.lustre de Riudoms, Antoni Gaudí, estudis d'arquitectura, visites, exposicions, rutes turístiques.
·  Col·laborar amb persones i entitats que realitzin activitats dirigides a potenciar el coneixement de la vida i l'obra de Gaudí i la localitat de Riudoms, quant a territori i productes de la zona.
·   Potenciar la tecnologia arquitectònica i la cultura, així com la comercialització dels estudis, obra i productes generats com a conseqüència de la promoció i recerca.
·   Promoure el coneixement de la vida i obra de Gaudí i de la localitat de Riudoms.
·   Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, per utilitzar-los en la promoció i finançament dels objectius.
 
Els òrgans de govern de la Fundació Gaudí seran el patronat, el president, el vice-president, el secretari i el tresorer. El patronat estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de disset, sempre en nombre senar. Seran membres del patronat:
- l'Alcalde o persona en qui delegui,
- un regidor de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament de Riudoms, mentre ostenti el càrrec municipal.
- aquelles persones físiques que designi el Ple de l'Ajuntament.
 
Els passejos del metge
 
Els menús del gran mestre
 
I a més a més...
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre els ajuntaments de REUS i RIUDOMS.
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb la Fundació Gaudí
Cerca al web