Mida text | Dilluns, 02 de Març de 2015
Riudoms Riudoms
Epicentre Gaudí
Xarxa Ciutadana
 
 
RIUDOMS, VILA JOIOSA
Com arribar a Riudoms?
Mapa Interactiu
La nostra història
Les dades bàsiques
Els edificis i les places
El plànol dels carrers i places
Guia del Comerç Local
La Deixalleria Municipal
Les dues FESTES LOCALS
Telèfons d'interès (per ordre alfabètic)
Calendari Festiu 2015
 
EL CONSISTORI
Dades de l'Ajuntament de Riudoms
Organització Municipal
Pressupost 2015
Les responsabilitats de l'Equip de Govern
Ordenances Fiscals 2015
Ordenances Cíviques
Calendari de Recaptació 2015
Altres Ordenances
Bonificacions
Subvencions
Butlletí d'Informació Municipal de Riudoms
 
ENS I ORGANISMES
Àmbit docent
Àmbit jurídic
Àmbit religiós
Àmbit social
Cossos de seguretat
 
DESCARREGA'T LA NOSTRA IMATGE CORPORATIVA
Ajuntament de Riudoms
Escola Municipal de Música
Fira de l'Avellana i Fira de Sant Llorenç
Fundació Gaudí
Casal Riudomenc
Logo 160 anys Antoni Gaudí
 

 
  
EL CONSISTORI

  Ordenances Fiscals 2015
Última modificació de les ordenances fiscals aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament de Riudoms, en data 2 d'octubrede 2014.
 
Ordenança fiscal núm.1 per la prestació del servei d'expedició de documents administratius i realització d'activitats administratives de competència local

Ordenança fiscal núm. 1


 
Ordenança fiscal núm. 2. Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

Ordenança fiscal núm.2


 
Ordenança fiscal núm. 3. Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques

Ordenança fiscal núm.3


 
Ordenança fiscal núm. 4. Taxa per la tramitació de llicències d'obertura d'establiments

Ordenança fiscal núm.4


 
Ordenança fiscal núm. 5. Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal

Ordenança fiscal núm.5


 
Ordenança fiscal núm. 6. Taxa per la prestació del serveis de clavegueram

Ordenança fiscal num.6


 
Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries

Ordenança fiscal núm.7


 
Ordenança fiscal núm. 8. Taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o incorrectament a la via pública

Ordenança fiscal núm.8


 
Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per la prestació del servei de bàscula publica

Ordenança fiscal ním.9


 
Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per la prestació de serveis de mercats

Ordenança fiscal núm.10


 
Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local

Ordenança fiscal núm.11


 
Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per la prestació de serveis en bens de titularitat municipal

Ordenança fiscal núm.12


 
Ordenança fiscal núm. 13. Taxa per la prestació del servei d'abastament d'aigua

Ordenança fiscal núm.13


 
Ordenança fiscal núm. 14. Taxa per la prestació del servei municipal de la llar d'infants

Ordenança fiscal núm.14


 
Ordenança fiscal 15. Taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal núm.15


 
Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per la prestació del servei d'ensenyaments musicals

Ordenança fiscal núm. 16


 
Ordenança fiscal núm. 17. Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles


 
Ordenança fiscal núm. 18. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança IVTM


 
Ordenança fiscal núm. 19. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres


 
Ordenança fiscal núm. 20. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


 
Ordenança fiscal núm. 21. Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal reguladora de l'IAE


 
Ordenança fiscal núm. 23. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (derogada)


 
Ordenança fiscal núm. 22. Taxa per l'aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles de transport

 


Ordenança
 

Reglament

 
Preu públic per la prestació del servei de l'Escola del Lleure

Preu públic per la prestació del servei de l'Escola del Lleure

 
Preu públic per la prestació del servei del local jove "El Mercat"

Preu públic per la prestació del servei del local jove "El Mercat"

 
Preu públic per a la prestació del servei d'ensenyaments musicals

Preu públic per a la prestació del servei d'ensenyaments musicals

 
Preu públic per la prestació del servei de menjador

Preu públic per la prestació del servei de menjador

 
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TRÀMITS EN LÍNIA
PERFIL DEL CONTRACTANT
FACTURA ELECTRÒNICA
TAULER ELECTRÒNIC
 
REGIDORIA D'OCUPACIÓ
 
INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Horaris d'Atenció al Públic
Tràmits administratius
Recursos Humans
Àrea d'Urbanisme, Obres i Activitats
Oficina del Cadastre
e-BOP
Model d'instància
BASE - Gestió d'ingressos
 
URGÈNCIES
Telèfons en cas d'urgència
Farmàcies de Guàrdia
Avisos Meteorològics
Avisos Fitosanitaris
Incidències de Trànsit
 
MOBILITAT
Taxis
Horaris d'Autobusos
Horaris de Trens
Horaris d'Avions
Consulta de Rutes i Carrers
ITV On-line
 
INFORMACIÓ INTERESSANT
Anem al CINEMA?
Anem al TEATRE?
Pàgines Blanques
Pàgines Grogues
Codis Postals
 
Serveis
Àlbums
Ajuda'ns a millorar
Cerca al web