Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

print pdf
20/03/2017

Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

L’Ajuntament de Riudoms, durant l’any 2016, ha efectuat diferents actuacions encaminades a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i el control de plagues. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, s’han aplicat mesures preventives encaminades a eliminar i tractar els focus d’infecció, s’ha efectuat la desratització i la desinsectació d’edificis i espais públics municipals mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada i s’ha mantingut el servei de recollida d’animals abandonats i el seu transport a un centre autoritzat. Igualment, s'ha fet difusió de la informació relativa als focus d’infecció del mosquit tigre i les mesures a aplicar per a la seva prevenció, així com tractaments als embornals del municipi, mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada. Aquestes actuacions han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció per un import total total de 10.169,60 euros.