Convocatòria de beques als estudiants que finalitzen batxillerat i CFGM a Riudoms

13/05/2019

Convocatòria de beques als estudiants que finalitzen batxillerat i CFGM a Riudoms

La Junta de Govern Local, en la sessió de 15 d’abril de 2019, va acordar la convocatòria per a la concessió de beques als estudiants que han finalitzat els seus estudis de batxillerat i cicle de grau mitjà als centres educatius de Riudoms.  La convocatòria ha sortit publicada al BOP de Tarragona de data 13 de maig de 2019, amb el codi CVE 2019-04353.

Les Bases que regulen aquesta convocatòria es van aprovar pel Ple de la Corporació en la sessió de data 16 de febrer de 2017 i es van publicar al BOP de Tarragona núm. 88, de data 9 de maig de 2017.

Els aspirants que reuneixin els requisits per acollir-se a la convocatòria poden presentar la seva sol·licitud dins dels 15 dies naturals a comptar des de la publicació, a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, en horari habitual d’oficina, mitjançant la presentació d’una instància que haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

• Nom i cognoms.
• Adreça i telèfon de contacte.
• Còpia de l’expedient acadèmic on hi figuri la nota mitja dels estudis finalitzats.
• Justificant de la matrícula al primer curs d’estudis de Grau a la Universitat, d’estudis de cicle de grau superior o de la matrícula del curs específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Trobareu tota la informació en aquests enllaços:

Enllaç publicació BOP Bases reguladores:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20170509&anyp=2017&num=03530&v=i

Enllaç publicació BOP convocatòria:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4151&ebop_any=2019