Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis – Escola Municipal de Música

print pdf
01/09/2017

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis – Escola Municipal de Música

La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions per les activitats de les escoles de música de titularitat municipal, curs 2016/2017, ha concedit a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis una subvenció per import de 14.008,60 euros, que es destina íntegrament a fer front a les despeses de funcionament del Centre, amb l’objectiu de mantenir la qualitat i les condicions del servei que s’ofereix.