Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

print pdf
26/08/2016

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

Relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/violi.pdf