Oferta de feina

print pdf
16/11/2016

Oferta de feina

El Consell Comarcal, a través de la de la societat Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), ha obert una convocatòria de selecció d’aspirants, mitjançant una fase de concurs de mèrits acreditats i una posterior entrevista, per poder contractar, laboralment i de forma temporal, els llocs de treball que s’hagin de cobrir, necessàriament, per substitució, circumstàncies de la producció o per reforç de temporada.

Les places que poden ser objecte de contractació temporal poden estar adscrites a qualsevol de les àrees en què s’organitza la societat:

  1. Recollida de residus i neteja viària
  2. Tractament de residus a la Planta de Compostatge
  3. Deixalleria
  4. Taller mecànic Planta Botarell
  5. Serveis administratius

Les categories professionals que s’inclouen en aquesta Borsa són les següents:

  1. Conductors categoria 1
  2. Operaris oficials 2a
  3. Peons de recollida, neteja, planta, manteniment o jardineria
  4. Palistes
  5. Oficial primera taller
  6. Oficial segona taller
  7. Auxiliars i administratius

En el següent enllaç trobareu les bases i el model de sol·licitud