Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

print pdf
21/12/2016

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí, i les bases que regularan el corresponent concurs-oposició.

Data límit de presentació d'instàncies: 10 de gener de 2017

Podeu consultar les Bases en el següent enllaç: