Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'operari de serveis d'electricitat de la Brigada Municipal

print pdf
05/12/2016

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'operari de serveis d'electricitat de la Brigada Municipal

Per Decret de l'Alcaldia número 2016_11_21-03 del dia 21 de novembre de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'operaris de serveis d'electricitat, i les bases que regularan el corresponent concurs-oposició.

Data límit de presentació d'instàncies: 27 de desembre de 2016