Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Sant Tomàs i de Sant Joan de Riudoms.

print pdf
20/10/2017

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Sant Tomàs i de Sant Joan de Riudoms.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 49.990,00 euros, per a l'execució del projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers de Sant Tomàs i de Sant Joan de Riudoms, dins la línia de subvencions del Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’Administració electrònica (PEXI).

El projecte contempla la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers Sant Tomàs i Sant Joan de Riudoms, així com la substitució de les escomeses dels habitatges i la incorporació de nous comptadors d'aigua mitjançant caixes soterrades a la vorera.