OAC Oficina d'Atenció al Ciutadà

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Adreçac/ Major, 52
43330 - Riudoms
Telèfon 977 85 03 50
Horaride dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h
dilluns (d'octubre a maig) de 17.00 h a 19.30 h
Horari d'estiu de dilluns a divendres de les 9.00 h a les 14.00 h (de l'1 de juny al 30 de setembre)
SERVEIS JURÍDICS
Adreçac/ Major, 52
43330 - Riudoms
HorariDimecres i Dijous:  de 12.00 h. a 14.00 h.
Per poder realitzar consultes als Serveis Jurídics, relatives a expedients administratius, caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Públic
Les hores de visita es podran demanar presencialment a les nostres oficines o per via telefònica
.
SERVEIS TÈCNICS MUNICPALS
Adreçac/ Major, 52
43330 - Riudoms
Horaride dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h
dilluns (d'octubre a maig) de 17.00 h a 19.30 h
Per poder realitzar consultes als tècnics municipals caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Públic
Les hores de visita es podran demanar presencialment a les nostres oficines o per via telefònica.
Arquitecta MunicipalDimecres de 12.00 h. a 14.00 h.
Arquitecte Tècnic  MunicipalDijous de 12.30 h. a 14.00 h.
Enginyer MunicipalDimecres de 12.00 h. a 14.00 h.