Oferta d'estudis

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL - Aquest programa té com a objectiu principal fomentar el interès i el gust per la música i aprendre a estimar-la mitjançant cançons, moviment corporal, jocs rítmics, escolta activa, etc. per tal d’adquirir un bon desenvolupament auditiu i sensorial i incentivar la memòria, la creativitat i la improvització.

INICIACIÓ MUSICAL - Aquest programa consta de 2 cursos i pretén desenvolupar i madurar el treball que s’ha iniciat durant el període de Sensibilització, alhora que inicia la pràctica individual de l’instrument que s'haurà triat.

NIVELL ELEMENTAL - Aquest nivell consta de 4 cursos en els quals s’ha d’arribar a un domini dels principals elements musicals i de la tècnica vocal i instrumental que permeti la comprensió i la interpretació correcta d’un repertori elemental i adquirir l’hàbit d’escoltar i de fer música tan individualment com en grup.

  • 1r Curs = BÀSIC 1
  • 2n Curs = BÀSIC 2
  • 3r Curs = AVANÇAT 3
  • 4t Curs = AVANÇAT 4

NIVELL MITJÀ (1r Cicle) - Adreçat a nois i noies que hagin assolit el Nivell Elemental. La seva finalitat és ampliar i perfeccionar la formació musical iniciada en el nivell elemental. La nostra escola ofereix poder cursar el primer cicle de Nivell Mitjà (2 cursos).

PROGRAMA LLIURE - Adreçat a nois i noies que ja han superat el Nivell Elemental però que no desitgen seguir l’ensenyament de Nivell Mitjà. Els alumnes tenen la possibilitat de triar més lliurement el tipus de música que els interessa interpretar (jazz, pop, folklòrica, etc).

De manera esquematitzada, ho resumim de la manera següent:

PROGRAMA OFICIAL
NivellEdatInstrumentsMatèries col·lectives
Sensibilització5 Cant coral
Iniciació 16Piano
Guitarra
Flauta travessera
Violí
Violoncel
Viola
Cant
Guitarra elèctrica
Cant coral
Orquestra
Conjunts de guitarres
Música de cambra
Conjunt de violoncels
Iniciació 27
Bàsic 18
Bàsic 29
Bàsic 310
Bàsic 411
Aprofundiment12Cant coral
Orquestra,
Conjunts de guitarres
Conjunt de flauta travessera
Música de cambra
Conjunt de violoncels
Informàtica musical
1r Nivell mig13
2n Nivell mig14
3r Nivell mig15
4t Nivell mig16

 

PROGRAMA NO OFICIAL
NivellEdatInstrumentsMatèries Col·lectives
Programa lliure 112Piano
Guitarra
Flauta travessera
Violí
Violoncel
Viola
Cant
Guitarra elèctrica
Cor música moderna
Orquestra
Conjunts de guitarres i cellos
Música de cambra
Informàtica musical i noves tecnologies
Harmonia moderna
Història de la música moderna del segle XX
Combo/grups instrumentals
Programa lliure 213
Programa lliure 314
Programa lliure 415
Programa lliure 516
Programa lliure 617
Programa lliure 718