Vídeos dels Plens

print pdf

Les actes originals i completes les custòdia el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms, i les persones que tinguin la condició de legitimades en cada cas concret hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.

https://youtu.be/AMmpy9g1DOchttps://youtu.be/AMmpy9g1DOc

Vídeos dels Plens
Ple de Constituació - 13.06.2015
Ple Extraordinari - 07.07.2015
Ple ordinari - 03.09.2015
Ple Extraordinari - 29.10.2015
Ple ordinari - 05.11.2015
Ple Extraordinari - 16.11.2015
Ple Extraordinari - 9.12.2015
Ple Extraordinari - 30.12.2015
Ple Ordinari - 07.01.2016
Ple Ordinari - 03.03.2016 (1/2)
Ple Ordinari - 03.03.2016 (2/2)
Ple Extraordinari - 23.03.2016 - No és disposa del vídeo del Ple
Ple Extraordinari - 19.04.2016
Ple Ordinari - 05.05.2016
Ple Extraordinari - 02.06.2016
Ple Ordinari - 07.07.2016
Ple Ordinari - 01.09.2016
Ple Extraordinari - 28.09.2016
Ple Ordinari - 03/11/2016
Ple Extraordinari - 02/12/2016
Ple Ordinari - 19/01/2017
Ple Extraordinari - 16/02/2017
Ple Ordinari - 16/03/2017
Ple Extraordinari - 12/04/2017
Ple Ordinari - 18/05/2017
Ple Extraordinari - 29/06/2017
Ple Ordinari - 20/07/2017
Ple Extraodinari - 08/08/2017
Ple Extraodinari - 14/10/2017
Ple extraordinari - 28/12/2017
Ple Ordinari - 15/03/2018
Ple extraordinari - 17/04/2018
Ple Ordinari - 22/05/2018
Ple Ordinari - 19/07/2018
Ple Ordinari - 20/09/2018
Ple Ordinari - 15/11/2018
1r Ple extraordinari - 21/04/2018
2n Ple extraordinari - 21/04/2018
Ple extraordinari - 01/12/2018
Ple extraordinari - 19/12/2019
Ple ordinari - 17/01/2019
Ple extraordinari - 07/03/2019
Ple ordinari - 21/01/2019
Ple finalització de mandat - 12/06/2019
Ple de Constitució del nou Ajuntament - 15/06/2019
Ple extradordinari - 11/07/2019