Patronat Fira de l'Avellana

El Patronat Fira de l'Avellana es va constituir en la sessió plenària del 19 d'abril de 1996.

L'Ajuntament de Riudoms constitueix el Patronat FIRA DE L'AVELLANA, en règim de fundació pública i permanent, que té per objecte organitzar els certàmens, assegurar la promoció, fomentar la millora tecnològica de la producció, de la industrialització i del comerç de l'avellana  i d'altres que compleixin les condicions que reglamentàriament  es determinin.

Menu