Fundació Gaudí


La Fundació Gaudí de Riudoms es va constituir en la sessió plenària del 16 de març de 2000. Té per objecte promoure, promocionar i fomentar la investigació arquitectònica i tècnica, l'estudi i la docència, divulgar la vida i l'obra de l'arquitecte, el patrimoni amb ell relacionat, i realitzar activitats i actes relacionats amb l'anterior. Totes les activitats tindran com a finalitat l'interès general i es realitzaran sense ànim de lucre desenvolupant principalment la seva activitat dins del marc de Catalunya i, especialment, a Riudoms.

Per més informació de la Fundació Gaudí podeu consultar els seus estatuts i administració a l'apartat Transparència d'aquesta web.