Les dues festes locals

Les dates de les dues festes locals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Riudoms, per a l'any 2021 són:

  • Dimecres, 20 de gener, Festa Major de Sant Sebastià.
  • Dilluns, 26 de juliol, Festa Major de Sant Jaume Apòstol (primer dia laboral després de Sant Jaume).

 

Les dates de les dues festes locals, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Riudoms, per a l'any 2022 són:

  • Dilluns, 25 de juliol, Festa Major de Sant Jaume Apòstol.
  • Dilluns, 28 de novembre, en substitució de la festa del Beat Bonaventura Gran.