Escola Municipal de Música

 

MATRÍCULA 2020-2021
Instruccions per formalitzar la matrícula

El període de matricula serà del 20 al 31 de juliol.

El procés de la matrícula aquest any queda parcialment modificat a causa de les mesures preventives de la pandèmia:

Oferim tres opcions per portar-la a terme:

1) Descarregar i emplenar la documentació, i lliurar presencialment a la sala d’actes de la Casa de Cultura, on haurem habilitat l‘espai per aquesta gestió en horari de 10 a 14h. També hi ha l’opció de recollir prèviament la documentació a les oficines de l’Ajuntament.

2) Formalitzar la matricula telemàticament

  • Descarregar els documents
  • Fer el pagament de l’import de la matrícula (62,70 euros)
  • Enviar la documentació omplerta i el justificant de pagament a l’adreça de correu escola_musica@riudoms.cat.

(Recordeu que s’han de matricular tots els alumnes, tant els nous com els antics)

Formulari de formalització de matrícula
Informació relativa al pagament de la matrícula
Full de domiciliació dels rebuts
Fulla d'autoritzacions
AMPA de l'Escola de Música

Vídeo de presentació de l'escola