José Manuel Hernández Pérez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés (PSC-CP)
jmhernandez@riudoms.cat

Essent Riudomenc de naixement, conviu amb la seva parella i té dos fills i espera un tercer. És técnic en reparacions en diferentes companyies de segur desde fa 20 anys.

Ha estat membre de la junta de la societat de caçadors "La Riudomenca" i és partícip en els afers i activitats del poble. És una persona activa i sociable  amb tothom. És energic i extrovertit, una de les seves aficions és practicar tota mena d'exercicis relacionats amb l'esport, especialment es dedica al fisioculturisme.