Actuacions per al control i la millora de la qualitat de l'aigua potable

03/12/2020

Actuacions per al control i la millora de la qualitat de l'aigua potable

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 4.079,70 euros, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

 

L'import concedit es destinarà a les actuacions executades aquest any 2020 amb l'objectiu d'assegurar la bona qualitat de l'aigua que se subministra a les cases del municipi, i que consisteixen en la realització de les analítiques mínimes anuals de l’aigua potable i l’adquisició de consumibles per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.