Actuacions de manteniment del Casal Riudomenc.

16/03/2016

Actuacions de manteniment del Casal Riudomenc.

L'ampli ventall d'activitats incloses dins la programació de l'any 2015 del Teatre – Auditori Casal Riudomenc ha atret un nombre important de persones que han assistit com a públic i han fet ús de l'equipament. Aquest fet fa que sigui necessària la dotació de l’equipament amb personal suficient per a la neteja i manteniment de l’edifici, amb l’objectiu d’oferir als usuaris unes instal·lacions en estat òptim de neteja. La Diputació de Tarragona va concedir una subvenció per import de 2.943,90 euros a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, la qual s’ha destinat íntegrament al finançament parcial de les despeses suportades en concepte del cost de personal adscrit al servei de neteja de l’edifici.