Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable.

print pdf
16/03/2016

Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable.

L'Ajuntament de Riudoms, durant l'any 2015, ha executat actuacions encaminades a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà.  En aquest sentit, s'ha instal·lat un sistema d'alarma per a nivells de clor que superin, a l'alça o a la baixa, els paràmetres màxims definits, i s'ha substituït una bomba dossificadora, tot això a la planta de filtratge.  Per altra banda, dins de la mateixa línia d’actuacions, s'ha fet la neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable i s’han realitzat les analítiques periòdiques de l’aigua per part d’una empresa externa i especialitzada en aquest sector. Aquestes actuacions, que asseguren la bona qualitat de l’aigua que se subministra a les cases del municipi, han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció per import total de 6.610,47€.