Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

15/03/2017

Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

L'Ajuntament de Riudoms, durant l'any 2016, ha executat actuacions encaminades a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà. En aquest sentit, s’han realitzat les analítiques periòdiques de l’aigua per part d’una empresa externa i especialitzada en aquest sector, i s'ha realitzat la neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable. Aquestes actuacions, que asseguren la bona qualitat de l’aigua que se subministra a les cases del municipi, han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció per import total de 4.597,79€.