Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

07/03/2018

Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

El passat mes de novembre de 2017, la Diputació de Tarragona va resoldre la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, atorgant a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import total de 10.850,20€, que s'han destinat a les actuacions executades durant l'any 2017 amb l'objectiu d'assegurar la bona qualitat de l'aigua que se subministra a les cases del municipi, com són la realització de les analítiques periòdiques de l’aigua per part d’una empresa externa i especialitzada en aquest sector, i la neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable.