Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

11/03/2019

Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Riudoms, l'any 2018, una subvenció per import de 5.055,60 €, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

L'import concedit s'ha destinat a les actuacions executades durant l'any objecte de la convocatòria amb l'objectiu d'assegurar la bona qualitat de l'aigua que se subministra a les cases del municipi.