Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

18/03/2020

Actuacions per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua potable

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Riudoms, l'any 2019, una subvenció per import de 4.456,89 €, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. 

L'import concedit s'ha destinat a les actuacions executades durant l'any objecte de la convocatòria amb l'objectiu d'assegurar la bona qualitat de l'aigua que se subministra a les cases del municipi.