Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.

16/03/2016

Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.

L’Ajuntament de Riudoms, durant l’any 2015, ha efectuat diferents actuacions encaminades a la  reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i el control de plagues. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, s’han aplicat mesures preventives encaminades a eliminar i tractar els focus d’infecció, s’ha efectuat la desratització i la desinsectació d’edificis i espais públics municipals mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada i s’ha mantingut el servei de recollida d’animals abandonats i el seu transport a un centre autoritzat.  Igualment, s'ha fet difusió de la informació relativa als focus d’infecció del mosquit tigre i les mesures a aplicar per a la seva prevenció.  Aquestes actuacions han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció per un import total total de 12.251,20 euros.