Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

11/03/2019

Actuacions per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Riudoms, l’any 2018, una subvenció per import total de 11.466,10€, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. 

La subvenció concedida s'ha destinat íntegrament a les actuacions realitzades durant l'any 2018, encaminades a eliminar i tractar els focus d’infecció d'espècies plaga i s’ha mantingut el servei de recollida d’animals abandonats i el seu transport a un centre autoritzat.