Anunci

03/02/2017

Anunci

El Ple de l'Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 19 de gener de 2017 va aprovar inicialment la creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal. Es posa a exposició pública perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.