Notícies

21/08/2020
El regidor i segon tinent d'alcalde, Jordi Domingo Ferré, exercirà com a alcalde accidental de Riudoms, del 22 al 30 d'agost, amb motiu de l'absència per vacances de l'alcalde Sergi Pedret Llauradó.
20/08/2020
Convocatòria i les bases reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de flauta travessera. Convocatòria Model d'instància Data límit de presentació d'instàncies: 7 de setembre de 2020
17/08/2020
Data límit de presentació d'instàncies: 15 de setembre de 2020 Convocatòria i les bases reguladores, del procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a operari de serveis (cat. oficial 2ª) en règim laboral, modalitat contracte de relleu, i formació de borsa de treball (exp. 657/2020)...
13/08/2020
L'empresa Secomsa, que gestiona la recollida de residus a Riudoms, ha traslladat les dades de la Deixalleria Mòbil al seu pas pel nostre municipi. Seguint amb el desig de servei a les persones i a la comarca, i amb la intenció de millorar els percentatges de la recollida selectiva, aquests mesos de...
11/08/2020
Ahir al vespre l’Ajuntament de Riudoms va presentar la nova pàgina web amb la informació i l’oferta d’interès turístic del municipi. Aquesta iniciativa és una de les accions que contempla el Pla de Dinamització i Competitivitat Turística de Riudoms, aprovat l’any 2019 amb l’objectiu de convertir...
07/08/2020
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació de Jutge/essa de Pau titular i/o substitut/a. Es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de...
06/08/2020
Podeu consultar l'ordre del dia de la convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 10 d'agost de 2020
06/08/2020
En el següent enllaç podeu consultar els resultats del procés selectiu d'operari d'obres - Oficial 1a.
06/08/2020
Podeu consultar els vídeos dels Plens del dia 16 de juliol i 3 d'agost de 2020. 16 de juliol de 2020 03 d'agost de 2020
06/08/2020
Una empresa ens ha fet arribar aquesta oferta de treball: Transportista per Riudoms i voltants, per portar electrodomèstics a casa del client i retirar el vell. Nosaltres ens preocupem de la instal·lació. És necessari tenir furgoneta per al transport i ser autònom. Pel contacte i condicions, trucar...

Pàgines