Cens electoral - Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat

30/09/2019

Cens electoral - Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat

S'exposen al públic les llistes del cens electoral, per a les Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat (10 de novembre), des del dia 30 de setembre al 7 d’octubre de 2019, perquè s'hi puguin presentar les reclamacions pertinents. Es poden consultar a les oficines de l'Ajuntament.

Així mateix, també s’exposa la relació de meses i locals electorals.