Comencen les obres de millora del carrer de les Galanes

25/03/2021

Comencen les obres de millora del carrer de les Galanes

L’Ajuntament de Riudoms ha iniciat, aquesta setmana, les obres de remodelació del carrer de les Galanes, ubicat al nucli antic.

El projecte contempla la millora de les xarxes i la pavimentació del carrer de les Galanes, amb una actuació diferenciada per al tram entre el carrer Major i el carrer de Sant Bonifaci i una altra intervenció des del carrer Sant Bonifaci fins a trobar el carrer de Sant Antoni. L’actuació respon a l’estat deficient de les voreres actuals que presenten una amplada molt minsa, i a més a més, s’intervé en la substitució de la instal·lació d’abastament d’aigua potable que és de fibrociment. També es pretén renovar les escomeses a la xarxa d’aigües residuals des de les cases, en aquells casos en què l’escomesa actual estigui malmesa, i una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials.

La nova pavimentació permetrà que tot el traçat del carrer sigui una plataforma única amb la finalitat de suprimir les barreres arquitectòniques.

L’execució de les obres per part de l’empresa adjudicadora està prevista en un termini màxim de set mesos i es realitzarà per als dos trams diferenciats. Es començarà per la remodelació del tram que va des del carrer Major fins a la cruïlla sud del carrer de Sant Bonifaci i, tot seguit, el tram que arriba fins al carrer de Sant Antoni. Aquesta actuació, inclosa en el projecte de millora del nucli antic, té un pressupost total de 228.000 €.

Durant la realització de les obres, el trànsit per aquest carrer es veurà afectat ja que es restringirà provisionalment el pas de vehicles. L’Ajuntament senyalitzarà en tot moment els circuits alternatius.

Un projecte per millorar el nucli antic

En els últims anys, l’Ajuntament ha prioritzat la remodelació dels carrers del nucli antic per tal d’adequar-los i facilitar la circulació de vianants i de vehicles.

En aquest sentit, a més del carrer de les Galanes, està previst finalitzar la nova pavimentació d’una part de la Raval de Sant Francesc i de la Travessia Maragall, així com iniciar la remodelació d’alguns carrers del perímetre del nucli antic.