Comunicat sobre la publicació d'ofertes de treball

20/02/2019

Comunicat sobre la publicació d'ofertes de treball

Lamentem que el redactat de l'oferta de feina d’un tercer, publicada en les xarxes socials, hagi pogut causar algun tipus de malestar.

L'Ajuntament de Riudoms es limita a difondre les ofertes que rep per part de les empreses per tal de facilitar l'ocupabilitat dels veïns i veïnes de Riudoms i no pretén alterar les preferències per un o altre gènere a l'hora de contractar treballadors/es.

En qualsevol cas, sempre vetlla per un ús correcte del llenguatge per evitar qualsevol tipus de discriminació per gènere, llengua, creença, opinió, condició social o origen.

Donada la interpretació de la publicació d’avui, i tenint en compte el compromís de la institució amb la igualtat de tracte vers els diferents col.lectius, no s'admetrà cap oferta de treball que pugui prestar a confusió i ser interpretada com una discriminació.