Convocatòria de beques als estudiants que finalitzen els estudis de batxillerat i CFGM a Riudoms

16/05/2017

Convocatòria de beques als estudiants que finalitzen els estudis de batxillerat i CFGM a Riudoms

La Junta de Govern Local, en la sessió de 15 de maig de 2017, ha acordat la convocatòria per a la concessió de beques als estudiants que han finalitzat els seus estudis de batxillerat i cicle de grau mitjà als centres educatius de Riudoms. 

Les Bases que regulen aquesta convocatòria es van aprovar pel Ple de la Corporació en la sessió de data 16 de febrer de 2017 i es van publicar al BOP de Tarragona núm. 88, de data 9 de maig de 2017.

Els aspirants que reuneixin els requisits per acollir-se a la convocatòria poden presentar la seva sol·licitud dins dels 7 dies naturals següents al d’aquesta publicació, a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, en horari habitual d’oficina, mitjançant la presentació d’una instància que haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

  • Nom i cognoms.
  • Adreça i telèfon de contacte. 
  • Còpia de l’expedient acadèmic on hi figuri la nota mitja dels estudis finalitzats.
  • Justificant de la matrícula al primer curs d’estudis de Grau a la Universitat, d’estudis de cicle de grau superior o de la matrícula del curs específic per a l’accés als cicles de grau superior.

 

Documents associats: