Convocatòria de beques per a estudiants residents a Riudoms

print pdf
28/01/2016

Convocatòria de beques per a estudiants residents a Riudoms

La Junta de Govern Local, en la sessió de 25 de gener de 2016, va acordar la convocatòria per a la concessió de beques als estudiants residents a Riudoms que han finalitzat els seus estudis de batxillerat.  Les Bases que regulen aquesta convocatòria es van aprovar per la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2014 i es van publicat al BOP de Tarragona núm. 16, de data 21 de gener de 2015.

Els aspirants que reuneixin els requisits per acollir-se a la convocatòria poden presentar la seva sol·licitud, com a màxim, fins el dia 8 de febrer, a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms, de dilluns a divendres en horari de 9 del matí fins a les 2 del migdia i els dilluns a la tarda en horari de les 5 fins a 2/4 de 8 del vespre.