Convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar de cuina i una de guàrdia del servei de vigilants

10/08/2018

Convocatòria d'una borsa de treball d'auxiliar de cuina i una de guàrdia del servei de vigilants

Convocatòria de les següents borses de treball:

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal i a temps parcial d’auxiliar de cuina.
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Anunci i bases
Model de sol·licitud

 

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball  de guàrdia del servei de vigilants de l'Ajuntament de Riudoms, en règim de funcionari interí
Data de convocatòriaJunta de Govern Local del dia 6 d'agost de 2018
Estat del procésEn tràmit
Anunci i bases
Model de sol·licitud