DECRET D'ALCALDIA - Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

16/03/2020

DECRET D'ALCALDIA - Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV- 2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’ Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Decret d'Alcaldia