El Consell Infantil aprova 8 mesures per millorar el poble

15/03/2019

El Consell Infantil aprova 8 mesures per millorar el poble

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Riudoms ha «transferit» la competència de prendre decisions als alumnes de 3r curs de primària, d’entre 8 i 9 anys, de les dues escoles del municipi. Els alumnes representants de les Escoles Beat Bonaventura Gran i Cavaller Arnau, sis per cada centre educatiu i actuant com a regidors, han defensat 12 propostes i idees per millorar el poble, en una sessió presidida per l’alcalde.

En total s’han aprovat 8 propostes sobre temes molt diversos que afecten a la via pública, a la neteja urbana, l’entorn natural i als espais i activitats de lleure. La proposta que ha rebut més suports ha estat l’organització d’activitats similars a les del «Parc de Nadal» durant tot l’any, amb 13 vots a favor i cap en contra. També s’han aprovat propostes com la millora del servei de neteja, la construcció de pipicans, posar més fonts públiques (una d’elles a la plaça de la Palmera), augmentar l’amplada de les voreres, posar més llum als carrers i renovar la pista d’skate.

Algunes propostes no han superat la votació al ple infantil. La proposta de fer una piscina coberta, que ha estat desestimada per l’elevat cost que suposaria, no ha obtingut el mínim de vots per prosperar. En aquests mateix sentit, tampoc no han rebut prou suports les dues propostes més: la col·locació de tobogans fixos a la piscina, l’augment del nombre de treballadors municipals i tenir parcs lliures de sorra i pedres.

El Consell Infantil, una iniciativa dins del Pla Educatiu Municipal

El Consell Infantil és una iniciativa impulsada per la regidoria d’Ensenyament en col·laboració amb els equips docents de les dues escoles de Riudoms que s’emmarcarà en el Pla educatiu Municipal. Els nens i nenes de 3r de primària han participat en diferents activitats per conèixer el seu poble i el funcionament de l’ajuntament i, d’entre d’altres, han  participat en la recerca, definició i descripció de propostes per millorar aspectes que els infants han cregut que són importants per aconseguir un poble millor.

L’alcalde s’ha compromès a tirar endavant les diferents propostes aprovades sempre que siguin tècnicament i econòmicament viables.També ha contestat les preguntes dels infants en el torn de Precs i Peguntes sobre el funcionament del Ple i de l’ajuntament, i sobre algunes de les obres que està realitzant actualment el consistori.