El Ple aprova per unanimitat el Pla de Joventut

30/05/2018

El Ple aprova per unanimitat el Pla de Joventut

El darrer ple municipal a aprovar per unanimitat el Pla de Joventut, elaborat amb la participació de 900 joves del poble i amb les aportacions de totes les entitats amb membres joves o  que desenvolupen activitats per a aquest col·lectiu en l’àmbit del lleure, l’esport o la cultura.

L’elaboració del Pla de Joventut ha cedit el protagonisme als joves en tot moment, els quals  han fet arribar les seves propostes, necessitats i opinions als responsables de la seva redacció a través de grups de discussió. Aquesta interacció directa amb el públic més jove i amb les entitats socials, culturals i esportives del poble ha permès reordenar les activitats per a joves ja existents i afegir-ne de noves en un pla que treballarà per l’emancipació dels joves i la cohesió social.

Les accions del pla s’articulen en 5 eixos: formació; ocupació; salut i esport; oci i cultura; i habitatge; reforçats per dos eixos transversals: cohesió i participació; i amb un gran nombre d’accions, agrupades en programes, que permetran assolir els reptes detectats conjuntament amb els joves.

Espai Jove del Mercat

L’entrada en funcionament del Pla de Joventut suposarà l’impuls del l’Espai Jove del Mercat on novament els joves de Riudoms tornaran a ser-ne els protagonistes, participant en la definició dels espais i dels usos d’aquest equipament municipal. Està previst que aquest local es converteixi en un espai de trobada, tal i com han manifestat la majoria dels joves que han participat en els grups de discussió. També es preveu habilitar zones diferenciades en funció de les activitats que es desenvoluparan: zona d’oci per a concerts i exposicions, zona de treball en equip, punt d’informació juvenil o servei d’informació sobre salut, entre d’altres. Apoderament dels joves 

Aquest rellançament participatiu de l’Espai Jove del Mercat reflecteix la filosofia del pla ja que es desitja que sigui un instrument que acompanyi els joves del municipi en el seu procés de realització del seu projecte de vida. La missió del pla és convertir la gent jove en protagonistes de la seva pròpia vida, dotant-los de recursos per tal que construeixin els seu projecte personal a la mida dels seus interessos i prioritats, amb capacitat real per escollir en llibertat entre les múltiples opcions que els ofereix l’entorn immediat.

El pla també vol dotar els joves d’eines que puguin usar directament en la recerca de solucions per a les seves necessitats, per facilitar la realització del projecte de vida, atenent a la diversitat de formes i models de vida; per convertir-lo en agent de canvi social, impulsant els seu paper actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat; oferint espais per a la seva participació; i impulsar valors, hàbits i dinàmiques entre la gent jove que contribueixin al progrés de la societat a través de la convivència, la cohesió social i la igualtat.