Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis - Escola Municipal de Música.

08/11/2016

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis - Escola Municipal de Música.

El passat mes de juny de 2016, la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades per a fer front a les despeses de funcionament i de les activitats de les Escoles de Música municipals, referides al curs 2015/2016. En aquesta resolució, es concedeix a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis una subvenció de 12.607,34€, que s’ha destinat íntegrament a fer front a les despeses de funcionament del Centre amb l’objectiu de mantenir la qualitat i les condicions del servei que s’ofereix.