Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis – Escola Municipal de Música

26/03/2019

Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis – Escola Municipal de Música

La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions per les activitats de les escoles de música de titularitat municipal, curs 2017/2018, va concedir a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis, l’any 2018, una subvenció per import de 13.998,00 euros, que s’ha destinat íntegrament a fer front a les despeses de funcionament del Centre, amb l’objectiu de mantenir la qualitat i les condicions del servei que s’ofereix.