Es reforcen amb contenidors aeris sis bateries soterrades

13/02/2020

Es reforcen amb contenidors aeris sis bateries soterrades

L'empresa comarcal de gestió de residus SECOMSA, del Consell Comarcal del Baix Camp, està instal·lant, aquests dies, contenidors aeris en algunes bateries de contenidors soterrats de Riudoms. 

Els nous contenidors aeris reforçaran les fraccions que més ràpid s’omplen, ja que, amb l’inici de la campanya La Bona Brossa, s’ha produït un increment del percentatge de recollida selectiva d’algunes fraccions, com ara la del vidre, la de paper/cartró i la dels envasos. D’aquesta manera, les bateries comptaran amb dos contenidors d’una mateixa fracció. 

Així mateix, els nous contenidors aeris de vidre que s’han instal·lat en cinc bateries tenen l’avantatge que disposen d’una boca de pas més gran i un sistema que permet buidar-hi petits contenidors en el cas de comerços o establiments que generen un volum més elevat de vidre. Les bateries que s’han reforçat són les següents:

  • Bateria cruïlla avinguda de Pau Casals/Francesc Macià (antiga bàscula): passa a haver-hi el contenidor de vidre en aeri i dos contenidors soterrats d’envasos
  • Bateria plaça de l’Església: passa a haver-hi el contenidor de vidre en aeri i dos contenidors soterrats de paper/cartró
  • Bateria cruïlla Sardana/ Sir Alexander Fleming: passa a haver-hi el contenidor de vidre en aeri i dos contenidors soterrats de paper/cartró
  • Bateria cruïlla avinguda de Catalunya/Baltasar de Toda i Tàpies: passa a haver-hi el contenidor de vidre en aeri i dos contenidors soterrats d’envasos
  • Bateria carrer Francesc de Paula i Quintana: passa a haver-hi el contenidor de vidre en aeri i dos contenidors soterrats d’envasos 

A més, també s’ha reforçat la bateria de contenidors soterrats de la cruïlla avinguda de Catalunya/Primer d’octubre amb un contenidor aeri de paper/cartró, de manera que tindrà un contenidor soterrat i un d’aeri d’aquesta fracció.