Escola Municipal de Música - Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis

print pdf
15/09/2015

Escola Municipal de Música - Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis

El passat 19 de juny de 2015, la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció per a fer front a les despeses de funcionament i d’activitat de les Escoles de Música municipals, referides al curs 2014/2015. En aquesta resolució, es concedeix a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis una subvenció de 9.645,65€, import que es destina íntegrament a fer front a les despeses de funcionament del Centre amb l’objectiu de mantenir la qualitat i les condicions del servei que s’ofereix.