La Brigada Municipal ha recuperat el barranc de les Freixures

02/03/2020

La Brigada Municipal ha recuperat el barranc de les Freixures

La Brigada Municipal ha arreglat el barranc de les Freixures que, a causa dels aiguats del mes d’octubre, va ocasionar danys al seu pas pel camí dels Cerdans. 

Les tasques que s’han dut a terme són la col·locació d’una canonada de més diàmetre que l’anterior i a més profunditat, i s’ha restituït el paviment del camí.

A més, s’ha consolidat el marge del camí amb un mur de formigó que ha permès enfortir l'aqüeducte que transcorre pel lateral i que té un valor arquitectònic i funcional.

Aquestes obres de restitució suposen una millora pel que fa al comportament hidràulic en cas de fortes pluges.