La Guàrdia Municipal incorpora un nou programari per millorar el servei

23/05/2019

La Guàrdia Municipal incorpora un nou programari per millorar el servei

La Guàrdia Municipal de Riudoms ha incorporat un nou programari que agilitzarà i millorarà el servei als veïns i veïnes de Riudoms. El programari denominat DRAG (Dispositiu de Recursos per Agents) és una eina de gestió informàtica pensada per a les policies locals per desenvolupar la seva tasca de forma eficient, àgil i còmode.

El programari és visualment intuïtiu, gràcies a un entorn gràfic clar, endreçat i agradable. Aquest sistema informàtic dóna accés a una potent base de dades, a través d’un motor  per emmagatzemar dades, amb la possibilitat d’adjuntar-hi imatges i altres arxius relacionats, i un sistema de cerques intel·ligent.

El programari adquirit permet donar servei en àrees com: enregistrament de totes les actuacions de la policia local, activitats programades, trànsit (accidents, denúncies, guals, etc.), policia administrativa (expedients d’ordenances, objectes trobats, tinença d’animals), personal (llicències i absències, quadrant de servei, etc.).

L’equip de la Guàrdia Municipal ha rebut una formació específica sobre les característiques i funcionament del DRAG.