L’Ajuntament de Riudoms promocionarà les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb bonificacions

09/01/2020

L’Ajuntament de Riudoms promocionarà les instal·lacions d’autoconsum elèctric amb bonificacions

L’Ajuntament de Riudoms està tramitant la regulació d’una ordenança municipal que incentivi la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a qualsevol bé immoble del municipi. 

Així, l’ordenança preveu establir una bonificació sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a aquells immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i també sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que, en aquest cas, s’aplicaria només sobre la part del pressupost corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquesta bonificació està inclosa en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que va elaborar l’Ajuntament l’any 2016 amb l’objectiu de reduir el nivell d’emissions de CO2. Entre les accions que recull el PAES, s’inclou la bonificació per a la millora de l’eficiència energètica en els habitatges o locals i és una de les mesures que el govern municipal, compromès amb la lluita contra el canvi climàtic, vol aplicar per iniciar la transició energètica cap a les energies renovables que afavoreixin un model més sostenible i ecològic.