L’Ajuntament de Riudoms s’acull a la subvenció del PUOSC

20/11/2019

L’Ajuntament de Riudoms s’acull a la subvenció del PUOSC

L’Ajuntament de Riudoms demana acollir-se a la línia de subvencions per a inversions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 aprovades pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de fer possible la implementació de les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i agents de cada indret.

Considerant les bases de la convocatòria, l’Ajuntament ha presentat el projecte de rehabilitació de la segona planta del Centre d’entitats i formació “Les Escoles Velles”, amb la idea de dur a terme l’execució de la segona fase de l’obra de l’edifici per tal de deixar-lo rehabilitat en la seva totalitat. Aquest projecte inclou la millora de la coberta i substitució de tancaments de la segona planta, així com les proteccions solars de tota la façana sud i la rehabilitació de la segona planta, que es redistribueix per destinar-hi un Espai de dinamització econòmica. Aquestes actuacions s’han dissenyat tenint en compte el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi.

L’ Espai de Dinamització Econòmica Municipal té l’objectiu d’esdevenir un punt de referència per als sectors econòmics del municipi i el motor des d’on s’impulsin les polítiques de promoció econòmica que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Riudoms, segons les propostes que presenten els Plans de dinamització municipal que s’han redactat en els últims anys, especialment el Pla de Dinamització del Comerç Local.

A més, en el projecte presentat també hi ha prevista l’adequació de l'entorn de l’edifici i la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l'exterior de l'edifici.

Com s’ha fet en aquesta ocasió, l’Ajuntament de Riudoms sempre s’ha acollit a les línies de subvencions PUOSC de la Generalitat de Catalunya, les quals van convocar-se per última vegada en el període 2008-2012.