L’Ajuntament destina 6000 € addicionals a projectes d’entitats locals

08/08/2019

L’Ajuntament destina 6000 € addicionals a projectes d’entitats locals

Avui i demà es reparteixen, als domicilis, les butlletes per participar en la votació popular dels projectes presentats per les entitats de Riudoms aquest any.

En el marc de la celebració de la Fira de l'Avellana, els veïns i veïnes de Riudoms poden participar en l'elecció dels projectes que considerin de més interès. Els projectes amb més vots se'ls oferirà una dotació econòmica extra per a 4 projectes de 1000 € i 4 projectes de 500 €.

Els projectes que s’han presentat aquest any són:

Parròquia de Sant Jaume – Restauració veleta del campanar. A causa de la caiguda del llamp es va malmetre i inutilitzar la veleta que indica la direcció del vent.  Es vol restaurar i tornar a instal·lar al capdamunt del campanar i recuperar el nostre patrimoni.

Cáritas Parroquial – Habitatge digne – Millores a l’habitatge social. Millores a l’habitatge social de la nostra entitat, destinat a famílies amb dificultats econòmiques.  Aconseguir un habitatge digne i just.

Lliga contra el càncer – Ajuda psicosocial i econòmica als afectats de càncer i a les seves famílies. Es vol assegurar l’atenció dels pacients amb càncer, així com de les seves famílies, en l’esfera psicosocial, garantint la disponibilitat de suport psicològic pel personal especialitzat amb l’experiència acreditada per assolir el millor resultat clínic possible. Igualment, es vol mantenir la sostenibilitat econòmica de la unitat familiar generada per les despeses que genera l’ingrés per tractament. El projecte que presenten es destinaria a cobrir l’atenció psicològica i econòmica als pacients afectats de càncer i donar el suport adient a les seves famílies.

Associació de Dones Bella Llar – Seguint les passes de Gaudí. El projecte que presenta l'entitat és la visita a la primera i darrera obra que va dissenyar el nostre fill il·lustre Antoni Gaudí i Cornet, la casa Vicens i la Colònia Güell, posant especial atenció en la Cripta, dissenyada i construïda per Gaudí.

AMPA Institut Joan Guinjoan - «Fem ciència a l’Institut: l’escalfament global i l’ADN molecular». Millorem el laboratori. Ser conscients dels nous reptes de futur de la nostra societat investigant l’escalfament global i la contaminació, així com l’aprenentatge sobre l’ADN molecular. L’alumnat, a partir de pràctiques de laboratori, podrà iniciar-se en el pensament deductiu. Al mateix temps, s’implicaran en una problemàtica que els afectarà a tots ells en un futur pròxim com és el canvi climàtic i les seves conseqüències en la salut i l’entorn.

AMPA Escola Beat Bonaventura – Toquem les matemàtiques: crearem un ambient de mercat i un ambient de construcció. Seran uns ambients d’aprenentatges on l’alumnat és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, actua, observa, experimenta... Els nens i nenes passen a ser els protagonistes on aprenen per ells mateixos, lliurement i d’una manera constructiva i activa. L’objectiu és potenciar el llenguatge oral, afavorir les relacions socials i el treball en equip, oferir un espai per observar i manipular lliurement, expressar els seus sentiments i el respecte entre les persones i els materials. L’alumne pot aplicar i desenvolupar les diferents intel·ligències: lingüística, musical, lògic-matemàtica, corporal, visual espacial, naturalista...  

AMPA Escola Cavaller Arnau – Fem pati. Actuacions d’adequació i millora del pati de l’escola, en el marc d’un projecte de millora integral d’aquest espai, que es pretén desenvolupar gradualment al llarg dels propers anys.

Associació Amics de Riudoms – Instal·lació d’un desfibril·lador a la piscina. Cada any es produeixen parades cardíaques, i aquestes es poden succeir en qualsevol lloc. En aquestes situacions és de vital importància tenir a prop un desfibril·lador.

Colla Sardanista Roses de Tardor – La sardana a l’ensenyament. Voldríem portar l’ensenyament de la nostra dansa nacional, la Sardana, a qualsevol indret del nostre poble, on hi convisquin infants, nois i noies a partir de 5 anys en endavant. Tenim monitors i monitores diplomats per la «F.S.C» (Federació Sardanista de Catalunya) i per la «U.C.S» (Unió de Colles Sardanistes) disposats i preparats per a dur a terme aquesta tasca.

Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms – Portem els socis al teatre de «gran format». Es farà una consulta a tots els socis per tal de determinar el teatre de Barcelona i l’obra o espectacle que s’estigui representant en aquell moment i obtingui el vol preferent de la majoria. S’organitzarà el desplaçament en autocar i es bonificarà el preu de les entrades.

Club Deportiu Riudoms – Orgullosa de poder jugar a futbol a Riudoms!!! Ajudar a cobrir part de les despeses dels desplaçaments dels equips femenins, ja que els equips amb els quals competeixen en la categoria actual són de municipis de fora de la província.  

Grup Independent d’Art – Adquisició de material per representacions de diferents espectacles. Roba, micros, instruments musicals i material divers per a la millora dels nostres espectacles.

Club de pàdel i tennis de Riudoms – Llicències per als nens que participen al Consell Comarcal i material esportiu. La dotació econòmica es destinarà a pagar la llicència dels nens i les nenes que participen en els jocs de tennis del Consell Comarcal i a la compra de material esportiu de tennis i pàdel que es destina a tots els alumnes i usuaris. 

Club Futbol Americà Riudoms Rebels – Suport econòmic per a la millora de material per als entrenaments. La dotació es destinarà a la compra de material per als entrenaments per tal de millorar l'aprenentatge dels jugadors.

Les butlletes s’hauran de dipositar a l'estand d'informació durant els dies de la Fira de l'Avellana 2019.


La Consulta popular es reformula

Aquest any, des de l’Equip de Govern, s’ha optat per desvincular les preguntes sobre projectes concrets d’interès municipal de la consulta de la Fira i mantenir només la votació dels projectes socials proposats per les entitats locals, així com la recollida de comentaris i suggeriments per part dels veïns i veïnes. 

El motiu d’aquest canvi parteix de la idea, per part de l’Ajuntament, de reformular el format de la consulta en les pròximes edicions, de manera que la recollida d’opinions i la determinació de decisions per part de la ciutadania sobre alguns temes concrets del municipi es vehiculi a través de processos de participació ciutadana, seguint les diferents fases que aquests comporten. 

Documents associats: